Politica de confidențialitate

Date cu caracter personal

BORMAN INDUSTRIA TEXTIL S.L. „( în continuare BORMAN) garantează respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și va prelucra datele în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) și cu Legea organică 3/2018 din 5 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale (LOPD). „

BORMAN informa a los usuarios del sitio web: www.bormantextil.comsobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que pueden ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web. Utilizarea acestui site implică acceptarea acestei politici de confidențialitate.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?

Datele furnizate de către utilizator prin intermediul formularelor de pe acest site web vor fi incluse în prelucrarea datelor de care este responsabilă BORMAN INDUSTRIA TEXTIL SL, cu Codul de identificare fiscală B99117996 și sediul social în Poligonul Plaza, strada Burtina nº12, Zaragoza 50197 (Zaragoza).
Ne puteți contacta la numărul de telefon 976 12 51 59 sau prin e-mail info@bormantextil.com.

În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

BORMAN informează utilizatorii că datele cu caracter personal pe care ni le furnizează vor fi prelucrate pentru a vă identifica ca utilizator al site-ului nostru și pentru a gestiona dezvoltarea, îndeplinirea și executarea gestiunii comerciale a produselor noastre. Operațiunile, gestionarea și procedurile tehnice care sunt efectuate prin mijloace automatizate sau neautomatizate și care fac posibilă colectarea, stocarea, modificarea, transferul și alte acțiuni privind datele cu caracter personal sunt considerate prelucrare a datelor cu caracter personal.

Este posibil să vă contactăm prin e-mail, SMS sau alte mijloace electronice echivalente de comunicare în legătură cu produse, actualizări, incidente sau comunicări informative legate de funcționalitățile site-ului nostru, ori de câte ori este necesar pentru buna funcționare a serviciilor noastre. Trimiteți-le informații despre produse și noutăți.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul trimiterii, prin mijloace electronice, poștale și telefonice, de informații comerciale personalizate care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră cu privire la produse sau servicii legate de cele oferite de BORMAN.

Vă rugăm să rețineți că vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră în acest scop trimițând un e-mail la dirección:info@bormantextil.com.

Cât timp va stoca BORMAN datele dumneavoastră?

Datele vor fi păstrate atât timp cât este menținută relația comercială cu noi, iar după ce aceasta a luat sfârșit, vor fi păstrate blocate pentru o perioadă de 5 ani pentru a face față unor posibile reclamații și în conformitate cu obligațiile legale relevante. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este îndeplinirea obligațiilor contractuale pe care vi le asumați atunci când achiziționați produsele noastre.

Ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita?

Utilizatorul are dreptul de a:
• ACCES: Accesați datele dumneavoastră personale și informați-vă.
• RECTIFICARE: Solicitați rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
• ȘTERGERE: Solicită ștergerea atunci când, printre alte motive, nu mai sunt necesare pentru amenzile care au fost colectate.
• LIMITAREA PRELUCRĂRII: Solicitați limitarea prelucrării acestora, caz în care vor fi păstrate doar pentru exercitarea sau apărarea creanțelor.
• PORTABILITATE: Solicitați portabilitatea datelor dumneavoastră.
• OPOZIȚIE: Din motive legate de situația dumneavoastră particulară, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar BORMAN va înceta prelucrarea acestora, cu excepția unor motive legitime imperioase sau a exercitării sau apărării unor eventuale pretenții.
• Utilizatorul poate revoca în orice moment consimțămintele date.
•Utilizatorii își pot exercita drepturile prin trimiterea unui e-mail la adresa info@bormantextil.com sau prin poștă la adresa Polígono Plaza, calle Burtina nº12, Zaragoza 50197, anexând o fotocopie a cărții de identitate și indicând dreptul pe care îl exercită.
• Utilizatorul poate, de asemenea, să depună o plângere la Agenția spaniolă pentru protecția datelor.
• BORMAN a implementat toate măsurile de securitate pentru a garanta confidențialitatea în ceea ce privește stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și pentru a preveni accesul terților neautorizați.

Ce se întâmplă dacă există o încălcare a securității?

Agenția spaniolă pentru protecția datelor este notificată în termen de 72 de ore cu privire la orice încălcare a securității care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor. .

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Vă puteți exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, opoziție, limitare a prelucrării și portabilitate a datelor descărcând formularele pe care trebuie să le completați și să ni le trimiteți împreună cu o fotocopie a documentului de identitate sau a pașaportului dvs. și contactându-ne la adresele noastre de contact (poștală și de e-mail).

Formulare:

Odată ce primim documentația, ne vom ocupa de exercitarea drepturilor dumneavoastră în termenele stabilite de lege.

2. Proprietatea intelectuală și industrială

Toate conținuturile, mărcile comerciale, logo-urile, desenele, imaginile, documentația, programele de calculator sau orice alt element supus protecției legislației privind proprietatea intelectuală sau industrială, care sunt accesibile pe site-ul web, corespund în exclusivitate companiei sau proprietarilor legitimi ai acestora și toate drepturile asupra acestora sunt rezervate în mod expres. Este interzisă în mod expres crearea de legături hipertext către orice element al site-urilor BORMAN fără autorizarea societății, cu condiția ca acestea să nu fie către un site al societății care nu necesită identificare sau autentificare pentru acces sau al cărui acces este restricționat.

În orice caz, BORMAN își rezervă toate drepturile asupra conținutului, imaginilor, informațiilor, datelor și serviciilor pe care le deține asupra acestora. Site-ul web nu acordă utilizatorului nicio licență sau autorizație de utilizare a conținutului, datelor sau serviciilor sale, alta decât cea detaliată în mod expres în aceste condiții generale de utilizare a site-ului web.